Je bekijkt nu Maandthema: Arise – sterven en opstaan met Jezus

Arise – sterven en opstaan met Jezus

Als je op straat vraagt aan mensen wat pasen inhoudt, zullen niet veel mensen je kunnen vertellen dat het om de dood en opstanding van Jezus Christus gaat. Veel mensen zullen beginnen over de paashaas en de traditie om eieren te zoeken… Ben jij dan iemand die meer wil weten over wat pasen nou eigenlijk inhoudt? We willen je graag vertellen wat het kruis eigenlijk betekent en proberen antwoord te geven op de meest gestelde vragen.  Voor de mensen die die nu denken: ‘hoe kun je nou niet weten wat pasen inhoudt?!’, schreef Sanne een blog.

In april herdachten we dat Jezus stierf en vierden we dat Jezus opstond uit de dood. Pasen is dus ook een feest van hoop en nieuw perspectief. We weten dat de dood NIET het laatste woord heeft. En dat is best een belangrijke boodschap in het dagelijks leven. Want onze gezondheid is kwetsbaar: er gebeuren elke dag ongelukken en er worden elke dag mensen ziek. Zelfs om ons heen kunnen er mensen overlijden.

Kan je dan wel spreken over hoop? Wij denken van wel. Die hoop mogen we ALTIJD hebben omdat onze hoop niet ligt in aardse omstandigheden!

De volgende tekst kan jou en mij misschien wel helpen om meer los te komen van de aardse zekerheden en om onze vertrouwen op Jezus te stellen. Zo komt ons lijden in perspectief te staan en hoeven we niet bang meer te zijn:

We weten dat niets ons kan scheiden van zijn liefde, ook niet ziekte en de dood. En daarom zijn we meer dan overwinnaars, door Hem, die ons heeft liefgehad, zegt Paulus in Romeinen 8. 

Dus Arise! Sta op met Jezus en leef het nieuwe leven. Het is beschikbaar voor je doordat Jezus jouw zonde op zich heeft genomen, Hij leefde zonder zonden om onze onrechtvaardigheid op Zich te nemen. Nu krijgen wij genade zonder dat we dat verdienen. Door zijn dood krijgen wij vrijspraak in de rechtszaal en kunnen we leven in vrijheid.

Arise, shine, for your light has come, and the glory of the LORD rises upon you (Jesaja 60:1)

Jezus heeft deze zonde in het graf achter zich gelaten en jij mag vandaag opstaan met Hem als kind van het Licht. Je mag weten dat je apart gezet bent door Hem en kostbaar in Zijn ogen. Je mag een leven opbouwen in relatie met Hem. Wauw! 

Hé, waarom staat er dan in de ondertitel: sterven en opstaan met Jezus? Is dat geen foutje?

Sterven is in de Bijbel een beeld van het achterlaten van je oude leven. Het leven van teleurstellingen, angst en wanhoop. Het leven waarin je op jezelf gericht bent. Waar het gaat om jouw eer, om gezien worden. Als je zo’n leven leidt mis je het doel waarvoor God je heeft geschapen. Door te sterven, zeg je eigenlijk: “Jezus, U mag vandaag in mijn leven regeren, en me laten zien waarin ik meer op U mag gaan lijken! Toen U stierf aan het kruis, werd ook mijn ‘zondige ik’ gekruisigd.”

Paulus zegt dit:

Want ik ben samen met Christus gekruisigd. Toch leef ik! Dat komt doordat niet meer mijn eigen ‘ik’ leeft, maar Christus leeft in mij (Galaten 2:20)

Gaaf toch? Arise, mooie mensen! Sta op met Jezus, leef in zijn vrede en maak het verschil. 

 

Content rondom dit thema:

Preek van de week, Naomi Bredenhof:

  1. Jezus zweeg’ – over leugens die Jezus over zich heen laat komen waardoor Hij niet wees naar ons als schuldige maar de schuld op zichzelf nam. 
  2. Wanneer je alle hoop verliest’ – over Gods Woord gehoorzamen en Jezus eren, dat zet jouw lijden in perspectief
  3. Hoop voor de toekomst’ – over Bijbelse hoop/ zekerheid
  4. Een heilige is toch zo’n overgeestelijk persoon?– over ‘in Christus zijn’ en kostbaar zijn. 

Studies:

Blogs:

Overige content:

  •