Je bekijkt nu Wie is de belangrijkste in het Koninkrijk van God? – deel 2 [studie]

Ben ik belangrijk? #2

Dit is deel 2 van deze studie. Check deel 1 als je die gemist hebt.

“Jezus, wie is de belangrijkste in het Koninkrijk van God?” De discipelen kijken uit naar het antwoord dat Jezus gaat geven. Hij antwoordde: “Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.” Jezus pakte een kind op en zette het in hun midden neer. Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: “Wie in mijn naam zo’n kind bij zich opneemt, neemt Mij op.” (Marcus 9:35-37a, NBV)

Ben ik niet even belangrijk als iedereen? 

In deze tekst zegt Jezus niet dat wij allemaal even belangrijk zijn. Hij spreekt de mensen aan die zichzelf belangrijker vinden dan anderen. Hij vraagt iedereen om juist een ander te zien staan. Hij roept je op je niet te laten leiden door trots of hoogmoed, maar de ander te dienen. Om bescheiden over jezelf te denken.

Ben ik dan onbelangrijk? 

In de tijd van de bijbel waren kinderen onbelangrijk. Misschien voel jij je net zoals dat kind, onbelangrijk en onzichtbaar voor de mensen om je heen. En vraag jij jezelf af: “Mag ik me eigenlijk wel belangrijk voelen in de ogen van Jezus?” Op zo’n moment voel jij je misschien wel alleen of verdrietig omdat niemand je ziet staan. Dit kan soms best een worsteling zijn. Is dat wat Jezus wil? Nee, natuurlijk wil Hij dat niet! Jezus zag het kind staan, betrekt het erbij en slaat zijn armen om hem heen. Zo laat Hij jou zien: ik zie JOU. Hij slaat ook zijn armen om jou heen. 

Ik ben best een beetje belangrijk toch?

“Ik voel me helemaal niet onbelangrijk”, denk je misschien. En ondertussen, diep vanbinnen, voel jij je belangrijker dan een ander. Ongemerkt loop je iedereen voorbij… Die zwerver of bedelaar die wat te eten of geld vraagt voor de supermarkt. Of die klasgenoot die daar maar in een hoekje van de klas alleen zit. Of die collega waar jij je rot aan irriteert. Iemand die ziek is en je in tijden niet meer hebt gezien. Open je ogen! Zij hebben Jezus nodig. Het gaat er niet om dat jij je belangrijk voelt, maar dat jij iedereen om je heen laat voelen dat zij belangrijk zijn. En ja, dat vinden sommigen raar, dom of niet kunnen. Laten we die vernedering maar omarmen.

Hoe kan ik dat doen?

Jezus roept ons op om onszelf te vernederen en anderen te dienen. We mogen de mensen die zich vernederd voelen bij ons opnemen en onze armen om hen heen slaan. Zoals Jezus zei: “Toen u niets deed voor een van deze mensen, ook al was hij onbelangrijk, toen deed u niets voor mij!” (Matt 25:45). Laten we doen wat Jezus van ons vraagt: omzien naar iedereen. Juist naar de mensen die het zo hard nodig hebben. Dit kunnen we doen door te vragen wat ze nodig hebben en hen te geven wat we hebben. Soms is dat alleen wat liefde en aandacht, soms is dat onderdak, eten of kleding.

Uitdaging

Laten we een nieuwe cultuur bouwen waarin we elkaar zien staan. Waarin we elkaar dienen. Los van wat anderen daarvan vinden. Laten we daarom de uitdaging aangaan: kijk eens om je heen deze week. Zie jij iemand staan die zich alleen voelt? Stap eens op diegene af en neem deze op in jouw huis of vriendengroep, zoals Jezus het kind opnam in zijn armen.

Ilse van Putten

Stoere dame die recht uit haar hart schrijft. Ze smeerde ooit drie broodjes tot eer van God... Hoe dat zit? Check haar blogs!