Aanbidding - lift up the name of Jesus

Aanbidding

Aanbidding is zoveel meer dan zingen alleen. Misschien denk je bij het woord aanbidding wel heel snel aan een goed gevulde zaal die, samen met een getalenteerde worshipband, God aanbidt op de laatst uitgebrachte worshipnummers. Maar hoe gek het ook klinkt… Dat is niet de kern van aanbidding. Het gaat niet om de muziek, het gaat niet om de teksten die je zingt, hoe mooi ze ook zijn.

Het gaat om de aanbidders

In Johannes 4:23 staat dat God mensen zoekt die Hem aanbidden. Het gaat dus om de aanbidders en niet om de aanbidding zelf, in welke vorm dan ook. De vraag is niet hoe mooi je zingt of dat je elke avond voordat je naar bed gaat knielt voor je bed. Of dat je met je handen opgeheven zingt of misschien zelfs danst. Het hart van aanbidding gaat om mensen die God aanbidden, hoe ze zich ook voelen.

Aanbidding in het Oude Testament heeft vanuit het Hebreeuws de betekenis van onderwerpen, buigen, knielen. Met andere woorden: God Koning laten zijn over jouw leven.  In het Nieuwe Testament wordt er in het Grieks een woordje gebruikt voor aanbidding dat de letterlijk betekent: ‘naar iemand toe kussen’. Hier gaat aanbidding dus over intimiteit, dichtbij God willen zijn. Hem ontmoeten en ervaren.

Jezus op nummer 1

Aanbidding is Jezus op de eerste plaats zetten in je leven. Niet op afstand blijven staan, maar naderen tot God, één met Hem zijn en vanuit zijn liefde leven. Dat is mogelijk, omdat Jezus Zijn leven voor jou heeft gegeven aan het kruis. Als je Hem kent als Verlosser is de toegang vrij om God te leren kennen als een liefdevolle Vader. Hij wil jou liefhebben op de plekken waarvoor jij je schaamt. Hij wil jou vullen met Zichzelf.

En de liefde voor Hem, ja, dat uiten wij. Zeker ook door muziek. Maar ook door op te komen voor Zijn Naam en je niet te schamen een volgeling van Hem te zijn. Aanbidding is ook opkomen voor gerechtigheid. Dat kan zijn door blijmoedig geld te geven, maar ook door er te zijn voor die klasgenoot die elke dag gepest wordt in de klas.

Aanbidding is dus een levensstijl. Je leeft uit hoe geweldig je Hem vindt. Je geeft hem prioriteit in alles wat je doet en hebt een hart wat Hem dankt voor al het goede wat Hij jou geeft. Want het gaat om Hem. En Hij is genoeg voor jou.

We bidden dat dit thema jou mag raken en aansporen Jezus die plek te geven in je leven die Hem alleen toekomt! Meer weten over wat de bijbel hierover zegt? Volg dan het Bijbel-leesplan!

Check hieronder alle Heartbeat-publicaties over dit thema:

Preek van de week, Athalja Barneveld:

  1. ‘Waar aanbidding begint’ 
  2. ‘Hij vraagt niet wat van jou, maar wil jou wat geven’ 
  3. ‘In geest en waarheid’ 
  4. ‘Het komt niet alleen uit een bron, het wordt een bron.’ 

Blogs:

Overige content:

Youversion: Leesplan ‘aanbidding’