Je bekijkt nu Werd Jezus echt verlaten aan het kruis? Psalm 22 (deel 2)

Een kijkje in het hart van Jezus

In deel 1 van deze tweeluik hebben we gekeken naar psalm 22. Van vers 22 tot aan vers 20 gaat het vooral over wat Jezus fysiek overkwam en de gebeurtenissen rond het kruis. Nieuwsgierig naar meer?

Vanaf vers 20 krijgen we een kijkje te zien in het hart van Jezus terwijl Hij aan het kruis hangt:

“Maar U, HEERE, blijf niet ver weg; mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame ziel van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de hoorns van de wilde ossen. Ja, U hebt mij verhoord.

Jezus riep het meermaals uit naar de Vader. Hij voelde Zich verlaten, maar bleef bidden om redding. En de Vader hoorde Hem en openbaarde dat aan de Zoon!

Laat dit inzinken. Jezus werd aan het kruis ‘als zonde’. Hij droeg alle gruwelijke daden van bijv. slavernij en de holocaust. Hij ervoer onze scheiding van God. Hij onderging alle menselijke trauma’s en zonden. Maar God was niet ver weg! Zo blijft God ook niet ver weg als jij in zonde valt, als jij Hem uit het oog verliest en je compleet verloren voelt! Hij is dichtbij. Hij hoort je. Blijf je op Hem richten en je zult zien dat Hij dichtbij is!

Vroeger dacht ik altijd dat de Vader de Zoon verlaten had, omdat God ‘niet op zonde kon neerkijken’. Dus concludeerde ik dat God ook mij zou verlaten als ik zondigde. Gelukkig weet ik nu beter! Vers 25 openbaart aan ons dat God Jezus niet verlaten heeft:

“Want Hij (de Vader) heeft de ellendige (de Zoon) in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd; Hij heeft Zijn aangezicht niet voor hem (de Zoon) verborgen, maar Hij heeft gehoord, toen hij (de Zoon) tot Hem (de Vader) riep.”

(Woorden tussen haakjes ter verduidelijking toegevoegd.)

God was bij Jezus! Zo is God ook in en bij jou, te midden van je moeilijke tijden. De Vader verliet de Zoon niet in z’n grootste nood, en zo zal God ook jou niet verlaten wanneer je door iets heel moeilijks gaat. Hij heeft Zijn liefde al bewezen! (Rom. 5:8) Hij is bij je. Hij is bij je! Wat een geweldig goed nieuws! Voor mij is dit revolutionair.

Vroeger dacht ik dat God mij zou verlaten als ik zondigde en een paar dagen later, als ik braaf gebeden had, mij weer een bezoekje zou brengen.

Mijn connectie met God was afhankelijk van mijn daden, van mijn prestaties. Ik weet nu dat mijn connectie met God afhankelijk is van Jezus’ werk aan het kruis!

Helaas kunnen we nog de fout in gaan en door zonde God niet meer voor ogen hebben. Maar dat wij Hem niet meer zien ligt niet aan Hem, maar aan ons. Adam en Eva verborgen zich in de struiken na gezondigd te hebben. God zocht ze op. Soms draaien we dit om en doen we alsof God Zich verstopt als we gezondigd hebben. Maar God is niet het probleem: Hij is de oplossing!

Gods genade betekent geen toestemming om te zondigen. Zonde heeft nog steeds gevolgen. Daar kunnen we makkelijk over doen maar dat heeft mij alleen maar problemen gegeven. Toch blijft het feit staan dat God altijd dichtbij is en dat we Hem kunnen ontmoeten als we ons van zonde afkeren!

Ik merk dat zonde veel minder macht over mij heeft, nu ik mij dit ben gaan beseffen. Nu ik weet wie ik ben en gevuld ben door Gods liefde is er vrij weinig ruimte meer voor rommel! Een heilig leven is een vrucht van connectie hebben met God!

Ik hoop dat jij ook in deze realiteit zal leven!

Daniël van Deutekom

Evangeliseert, zingt en schrijft fulltime. Improviseert zich een weg door het leven heen. Dat lijkt nog te werken ook!