Je bekijkt nu God houdt radicaal van ons!

Gods radicale liefde

Stel: je vindt iemand best wel leuk. Jullie hebben leuk contact, spreken een keer af. Het is gezellig, er is een klik. En dan? Wie gaat als eerste zeggen dat hij de ander wel ziet zitten?
Of: je bent verliefd en wilt het graag vertellen aan jouw crush. Misschien is het wederzijds, maar het kan ook zijn dat je een blauwtje loopt. Durf je radicaal je gevoel te uiten? Radicaliteit en moed horen bij elkaar: je gaat er écht voor, ongeacht wat de gevolgen zijn. 

Liefhebben is risicovol, heb ik geleerd: je stelt je hart open en kwetsbaar op naar de ander, zonder dat je weet wat er dan gebeurd. Misschien loopt je hart wel een deuk op… of breekt de ander hem. Durf jij dat risico te lopen?

God liep een soortgelijk risico, toen Hij mensen schiep en Zijn liefde gaf. Hij gaf mensen een eigen keuze om een relatie met Hem te hebben. Het kwartje kon twee kanten op vallen: zouden de mensen de liefde van God beantwoorden of niet?

Helaas ging het direct al mis. De eerste mensen vertrouwden niet op God, ze gingen hun eigen weg. Adam en Eva kozen ervoor om van de vruchten van de boom van kennis van goed en kwaad te eten.

Het verlangen naar eigen grootheid won het van de relatie met God. Ze braken Gods hart… 

Hoe God hierop reageert, is heel bijzonder. Hij gaat op zoek naar Adam en Eva. Hij zoekt toenadering! Maar Adam en Eva hebben wel door dat ze een fout hebben gemaakt en verbergen zich voor God. Maar God laat zich niet tegenhouden!

“Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’ Hij antwoordde: ‘Ik hoorde U in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ ‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan Ik je verboden had te eten?’” Genesis 3:8-11

Sinds Adam en Eva van de vruchten van de boom van kennis van goed en kwaad aten, is er een scheiding tussen mensen en God. We kunnen niet meer bij Hem wonen. Hij komt niet meer na Zijn dagelijkse avondwandelingetje even bij ons koffiedrinken. Maar Hij blijft door de hele geschiedenis heen toenadering zoeken tot mensen. God liefde is niet over, wanneer Hij een blauwtje loopt. Hij blijft radicaal van ons houden!

De Bijbel begint met God dichtbij de mensen, maar eindigt hier ook mee. In Gods nieuwe Koninkrijk zal Hij weer bij ons wonen. Hoe mooi zal dat zijn! Voor altijd bij de God zijn, die onvoorwaardelijk veel van je houdt!

“Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hun wonen.” Openbaring 21:3

Hij probeert iedere keer weer ons hart te bereiken. Hij staat nog steeds met open armen op ons te wachten. Wat een radicale liefde heeft God voor ons! 

Hester Plaggenmarsch

Halverwege de twintig. Studeert HBO Theologie en liep stage bij Heartbeat. Houdt van groen maar neemt geen blad voor de mond.