Je bekijkt nu Studie: Gods koninkrijk komt op een bijzondere manier

Gods koninkrijk hier op aarde

De leerlingen van Jezus zijn vol verwachting: Ze zijn met Jezus een berg op gegaan, een hele mensenmassa volgt hen. Tijd voor een goede speech! De hele menigte mensen hangt aan Jezus’ lippen als Hij begint met spreken:

“Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God!
Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden.
Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen.’’ (Lucas 6:20-22)

Wat zullen de leerlingen hebben gedacht? Uhm, Jezus? Heeft u uw spiekbriefje soms verkeerd om? Wees gelukkig als je arm bent, honger en verdriet hebt? Dat klinkt niet echt gelukkig hoor… Heeft U ons geroepen voor zo’n koninkrijk?

Jezus is bloedserieus in wat Hij vertelt, want Hij geeft hier onderwijs over een van de belangrijkste thema’s van de Bijbel: Het koninkrijk van God. Hij kwam op aarde om het begin van dit koninkrijk te vestigen en zei dat dit koninkrijk spoedig zou komen. 

Als Hij dat tweeduizend  jaar geleden zei… zou dat koninkrijk er dan onderhand niet al lang moeten zijn?

Het koninkrijk van God komt op een bijzondere manier. Deels is het al onder ons, en deels is het er nog niet. Gods koninkrijk is nu al op de plekken waar God regeert en waar Zijn wil wordt gedaan. Dit zijn de plekken waar je vreugde, vrede en rechtvaardigheid vindt (Rome. 14:17). De burgers van dit koninkrijk zijn wij, de gelovigen! Gods kracht werkt in ons door de Heilige Geest, en door Zijn kracht kunnen wij ook stukjes vreugde, vrede en rechtvaardigheid brengen! Zoals mensen van Heartbeat die de Muskathlon gaan doen in Tanzania. Zij halen geld op voor arme mensen en brengen zo een stukje rechtvaardigheid aan deze kinderen. 

Getroost worden kun je alleen als je verdrietig bent. Daarom mag je je gelukkig weten als je verdrietig bent, want dan kun je Gods troost ervaren! In Gods koninkrijk is geen armoede en verdriet meer, want waar God regeert is rijkdom en blijdschap in overvloed. Hier op aarde merk je dat nog niet altijd, want Gods Koninkrijk is nog niet volledig onder ons. Lijden is iets wat nu nog bij dit leven hoort. Maar wanneer Jezus terugkomt zal Gods koninkrijk ten volle zichtbaar zijn. Wanneer dit zal gebeuren, weten we niet. Maar we geloven dat het zal gebeuren. Wat een feest zal dat zijn!

Hester Plaggenmarsch

Halverwege de twintig. Studeert HBO Theologie en liep stage bij Heartbeat. Houdt van groen maar neemt geen blad voor de mond.