Je bekijkt nu Schepping of evolutie, kan het allebei?
  • Berichtcategorie:Studies

Het belang van de schepping

‘Het maakt voor mij niet uit of God de wereld in zes dagen heeft gemaakt, of dat Hij evolutie gebruikte. Ik geloof in Jezus!’ Als je jezelf in deze uitspraak herkent, hoef je niet verder te lezen (mag natuurlijk wel). Maar als je tenen, net als de mijne, hiervan gaan krommen, dan is dat misschien wel heel terecht!

Wie met de Bijbel op een onbewoond eiland gaat zitten, en verder geen andere informatie tot zijn beschikking heeft, zal nooit op het idee komen dat de aarde misschien wel miljarden jaren oud is of dat God een evolutieproces gebruikte. Sterker nog: de Bijbel laat helemaal geen ruimte voor miljarden jaren. Jezus zegt het zelf:

‘Maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt.’ (Markus 10:6).

De mens is volgens Jezus gemaakt ‘aan het begin van de schepping’. Het Griekse woord voor ‘schepping’ dat hier staat, κτίσις (ktisis), slaat in dit verband niet op de scheppingsweek, maar op ‘de kosmos’ – vanaf het begin, dus. Als God een evolutieproces gebruikt zou hebben, dan zou de mens pas helemaal aan het eind van de schepping ten tonele zijn verschenen.

Maar dat is nog niet alles. Want als God evolutie gebruikte, dan zit je met een enorm Bijbels probleem. Bij een evolutieproces ontstaan nieuwe soorten langzaam, als gevolg van aanpassing. De best aangepaste soorten overleven en krijgen meer nakomelingen dan de slechter aangepaste soorten. Die sterven op een bepaald moment zelfs uit. Dieren gaan dood. Maar zowel het Oude als het Nieuwe Testament leren dat de dood het gevolg is van de zondeval:

‘En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.’ (Genesis 2:16-17).

‘Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.’ (Romeinen 5:12).

In de eerste brief aan de Korinthiërs noemt Paulus de dood zelfs ‘de laatste vijand’ die verslagen moet worden (1 Korinthe 15:26). De dood is dus volgens de Bijbel iets tijdelijks, iets onnatuurlijks. Maar als de wereld is ontstaan als gevolg van miljarden jaren van evolutie, dan is de dood niet langer de laatste vijand, maar het ‘scheppingsmechanisme’.

Daarbij, als de dood al in de wereld was voor de zondeval, dan is de dood er niet door de zondeval gekomen. In dat geval kan de dood ook niet de straf zijn op de zonde, en hoefde Jezus ook niet aan het kruis te sterven om de gevolgen van de zondeval ongedaan te maken!

Je ziet, het maakt Bijbels gezien wel degelijk uit of God de wereld in zes dagen heeft gemaakt, of dat Hij miljarden jaren van evolutie gebruikte. Gelukkig blijkt niet alleen uit de Bijbel, maar ook uit de wetenschap dat de aarde niet miljarden jaren oud kan zijn en dat er geen proces van opwaartse evolutie is geweest. Maar daarover de volgende keer meer.

Gert-Jan van Heugten

Bolleboos die het liefst op blote voeten loopt. Weet alles over schepping, zondvloed en dino's. Heb je een vraag die je Gert-Jan wil stellen? Mail gertjanvanheugten@heartbeatnederland.nl