Je bekijkt nu Historici zijn het erover eens: Jezus heeft echt bestaan.

Heeft Jezus echt bestaan?

Voor christenen is Jezus Christus de belangrijkste Persoon uit de hele Bijbel. Maar heeft Hij wel echt bestaan? Zijn er, behalve de Bijbel, ook andere bronnen die iets over Jezus zeggen?

Om de vragen vast kort te beantwoorden: ja! Historici zijn het erover eens dat Jezus inderdaad echt heeft bestaan. Daar zijn ook buiten-Bijbelse bronnen voor aan te dragen.

Laten we eens beginnen met de Bijbel zelf. Tegenwoordig wordt de Bijbel vooral gezien als een religieus boek – sommigen zullen zeggen een ‘sprookjesboek voor volwassenen’. Maar dat dit boek (of eigenlijk: deze boeken, want de Bijbel is een verzameling van verschillende geschriften) een religieuze tekst is, wil nog niet zeggen dat je ’m zomaar mag negeren als het gaat over het bestaan van Jezus. De Bijbel noemt namelijk heel veel historische feiten, plaatsen, gebeurtenissen en personen. Van al deze feiten weten geleerden al dat die echt hebben bestaan of plaatsgevonden. Zelfs al zou Jezus alleen maar in de Bijbel worden genoemd, dan mag je er al van uitgaan dat Hij gewoon echt heeft bestaan.

Helaas zijn er mensen die de Bijbel in het geheel niet serieus nemen, ook als het op de controleerbare geschiedkundige feiten aankomt. Voor hen is het dus niet genoeg dat Jezus in de Bijbel wordt genoemd. Ze willen meer bewijsmateriaal. De Bijbelboeken over Jezus zijn immers geschreven door christenen, en die zouden de zaken weleens verkeerd kunnen hebben weergegeven uit eigenbelang. Gelukkig is dat buiten-Bijbelse bewijsmateriaal er gewoon. Verschillende historici maken namelijk melding van Jezus.

Een van de eerste niet-christelijke meldingen van Jezus vind je in de werken van de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus. Josephus schreef over de geschiedenis van zijn volk voor de Romeinen. Hij noemt daarbij ook de naam van Jezus.

Ook de Romeinse geschiedschrijver Tacitus verhaalt over Jezus. Hij vertelt dat keizer Nero, die in 64 brandstichtte in Rome, de schuld legde bij “de personen die bekendstaan als ‘christenen’, die worden gehaat vanwege hun grote aantal. Christus, naar wie ze zijn genoemd, werd gedood door Pontius Pilatus, procurator van Judea gedurende de regering van Tiberius.”

Weer een andere Romeinse schrijver, Seutonius, maakt melding van ene ‘Chrestus’. Historici denken dat hij hiermee verwees naar Christus. 

Zowel de Bijbel als deze buiten-Bijbelse bronnen tonen aan dat Jezus echt heeft bestaan. Hij is niet zomaar een verzinsel van een kleine joodse sekte, maar een echt Persoon. Wat de Romeinse en Joodse geschiedschrijvers je echter niet vertellen, maar de Bijbel wel, is dat Jezus de Zoon van God is die is gekomen om de mensheid te verlossen van de zonde en pijn. Die verlossing is er voor iedereen die zijn of haar vertrouwen op deze Jezus stelt.

Gert-Jan van Heugten

Bolleboos die het liefst op blote voeten loopt. Weet alles over schepping, zondvloed en dino's. Heb je een vraag die je Gert-Jan wil stellen? Mail gertjanvanheugten@heartbeatnederland.nl