Je bekijkt nu Klopt Genesis wel? Waar haalde Kaïn zijn vrouw vandaan?
  • Berichtcategorie:Blogs / Studies

Wie was de vrouw van Kaïn?

Heb je er ooit over nagedacht? Adam en Eva krijgen twee zonen: Abel en Kaïn. Kaïn vermoordt Abel en vlucht naar het land Nod, waar hij gemeenschap had met zijn vrouw en een heel nageslacht verwekte (zie Genesis 4). Ondertussen kregen Adam en Eva nog een zoon: Seth. En ook Seth krijgt kinderen (Genesis 5). Maar… waar kwamen de vrouwen vandaan? Waren er behalve Adam en Eva nog méér mensen op aarde? Of geeft dit aan dat Genesis niet kan kloppen?

Hoe veel er ook in de Bijbel staat, er is nog veel meer dat níét in de Bijbel is opgenomen. Zoals de namen van de vrouwen van Kaïn en Seth. Gelukkig staan er wel aanwijzingen in de Bijbel waaruit je kunt afleiden wat er gebeurd moet zijn. De eerste daarvan staat in Genesis 3:20. Adam noemt zijn vrouw vanaf dat moment Eva, omdat zij de moeder van alle levenden (=mensen) is. Alle mensen komen dus voort uit Adam en Eva. Paulus bevestigt dit: God heeft alle mensen gemaakt uit één bloed (Handelingen 17:26). Als alle mensen dus afstammen van Adam en Eva, dan moet dat ook het geval zijn geweest met de vrouwen van Kaïn en Seth.

Een volgende aanwijzing vind je in Genesis 5:4. Daar staat dat Adam zonen en dochters kreeg. Staar je er niet blind op dat dit staat genoemd ná de geboorte van Seth. De Hebreeuwse geschiedschrijving is vaak niet zozeer chronologisch (eerst gebeurde dit, toen dat) maar volgt de verhaallijnen. Daarom gaat het in Genesis 4 eerst over het hele nageslacht van Kaïn, voordat in Genesis 5 de focus weer terugschuift naar Adam.

De eerste mannen stamden af van Adam en Eva. Maar de eerste vrouwen ook. Geeft dat niet hele grote problemen? Tegenwoordig is het trouwen of hebben van geslachtsgemeenschap met een broer of zus verboden. De reden daarvoor is dat zowel broer als zus een heel scala aan genetische foutjes (beschadigd DNA) met zich meedraagt dat ze van hun ouders hebben gekregen. Veel van die genetische foutjes zijn voor beiden hetzelfde, maar omdat het DNA bij mensen dubbel voorkomt (je krijgt de helft van je DNA van je vader, en de andere helft van je moeder), heb je daar geen last van. Stel dat je een bepaalde genetische fout van je vader hebt gekregen. Dan is de kans groot dat je op diezelfde plek van je moeder een gewoon functionerend stuk DNA hebt. Daar heb je zelf dus geen last van. Maar als je een kind verwekt met iemand die exact diezelfde fout heeft, zoals je broer of zus, dan is er een grote kans dat die precieze beschadiging dubbel wordt doorgegeven. Dan kan die beschadiging dus niet worden opgevangen door een stuk gezond DNA.

Dat is de situatie van nu. Maar bij Adam en Eva was dat nog helemaal niet aan de orde. Adam was perfect geschapen. Gedurende zijn leven na de zondeval verwierf hij genetische foutjes en gaf die door aan zijn zonen en dochters. Maar er waren nog weinig foutjes in die eerste generaties. Hoe meer generaties je bij Adam vandaan zit, hoe meer foutjes zich opstapelen. Daarom was het geen probleem dat Seth en Kaïn met hun zussen trouwden.

In de Bijbel zie je overigens een trend: 2000 jaar na de schepping leefde Abraham. Hij zegt tegen Abimelech dat Sara zijn halfzus is (Genesis 20:12). En nog eens 500 jaar later, wanneer Mozes de wetten van God doorgeeft bij de Sinaï, wordt een huwelijk tussen (half)broer en (half)zus verboden (Leviticus 18:9). Vandaag de dag wordt zelfs een huwelijk tussen neef en nicht afgeraden.

Ondanks dat de vrouw van Kaïn niet met naam in de Bijbel wordt genoemd, hoef je de Bijbel niet af te doen als een sprookjesboek of als niet-historisch. Door nauwkeurig de tekst te bestuderen, ontdek je dat veel van dit soort ‘problemen’ eigenlijk helemaal niet zo problematisch hoeven te zijn als Bijbelcritici je willen doen geloven.

Gert-Jan van Heugten

Bolleboos die het liefst op blote voeten loopt. Weet alles over schepping, zondvloed en dino's. Heb je een vraag die je Gert-Jan wil stellen? Mail gertjanvanheugten@heartbeatnederland.nl