Je bekijkt nu Huh? De kruisiging van Jezus is te lezen in psalm 22? (deel 1)

Het kruis van Jezus en psalm 22

Een paar jaar terug viel ik zowat van mijn stoel van verbazing toen ik ontdekte dat Psalm 22 over de kruisiging gaat. Je zou het bijna een 5e evangelie kunnen noemen, zó goed klopt het. Het gaat letterlijk over de “handen en voeten” van Jezus die “doorboord zijn”. Ook openbaart Psalm 22 iets wat mijn geloofsleven positief op de kop gezet heeft! Lees vooral in je favoriete vertaling mee! 

Psalm 22 ingezet
In Psalm 22:1 lees je de bekende zin

“Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?”.

De Joden hadden de Psalmen – hun Opwekkingsbundel – niet genummerd zoals wij. Om duidelijk te maken welke Psalm men wou zingen, werd de eerste zin ingezet. Jezus riep deze zin toen Hij aan het kruis hing (Mattheüs 27:46-47). Jezus zette op dat moment dus eigenlijk letterlijk Psalm 22 in.

Bespot
In Mattheüs 27:39-43 lees je dat Jezus door de Joden bespot werd en uitgedaagd werd om zichzelf te bevrijden. Kijk  nu eens naar psalm 22: 8 en 9:

“Allen die mij zien, bespotten mij; … Hij heeft zijn zaak op de HEERE gewenteld – laat Die hem bevrijden!” 

Innerlijke strijd, fysieke pijn
In psalm 22: 12 lees je over de innerlijke strijd die Jezus ervoer. Hieronder staan vers 17-19, die het fysieke aspect beschrijven:

“Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen; mijn hart is als was, het is gesmolten diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; U legt mij in het stof van de dood.”

Het klopt inderdaad dat je je eigen beenderen ontwricht om te kunnen blijven ademen als je aan een kruis hangt. Ook wordt je hart als was – het klopt heel zwaar – vanwege extreme uitdroging en het bloedverlies. Hier worden exact de symptomen van de kruisdood omschreven. Wonderlijk, want deze psalm is zo’n 500 jaar voordat de kruisdood überhaupt uitgevonden was, geschreven.

Omsingeld door honden
Romeinen kruisigden Jezus en omringden hem.

“Want honden hebben mij omsingeld, een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven; zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen; en zij, zij zien het aan, zij kijken naar mij. Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad.” (vers 17 en 19)

De Joden noemden de Romeinen en andere heidenen ook wel ‘honden’ (Mattheüs 15:25-28). Jezus hing daar naakt en de Romeinen verlootten Zijn kleding, zoals je leest in Johannes 19:24.

Psalm 22 vervuld
Zie jij ook dat Psalm 22 exact over de kruisiging gaat? Besef dat dit 1000 jaar vóór Jezus’ sterven geschreven is. Dit Messiaanse lied was waarschijnlijk heel populair, omdat veel Joden in Jezus’ tijd de Messias verwachtten. Ik hoef alleen maar: “Oh the overwhelming, never ending…” te zeggen, en de tekst van het bekende lied ‘Reckless Love’ zal je te binnen schieten. Hetzelfde gebeurde waarschijnlijk bij de Joden rond het kruis. Psalm 22 werd voor hun ogen vervuld!

We weten nu dat deze psalm over het kruis gaat. Maar het verhaal eindigt niet hier. Want alhoewel vers 2 lijkt aan te geven dat Jezus verlaten was door de Vader, ontdekken we als we het einde van de Psalm lezen dat er meer gaande is…

Lees ook deel 2 van dit tweeluik over Psalm 22.

Daniël van Deutekom

Evangeliseert, zingt en schrijft fulltime. Improviseert zich een weg door het leven heen. Dat lijkt nog te werken ook!