Je bekijkt nu Maandthema: ‘Aanbidding’

Aanbidding is zoveel meer dan zingen alleen    

Het thema van deze maand is Aanbidding. Misschien denk je bij het woord aanbidding wel heel snel aan een goed gevulde zaal die samen met een getalenteerde worshipband, God aanbidt op de laatst uitgebrachte worshipnummers.

Maar hoe gek het ook klinkt… Dat is niet de kern van aanbidding. Het gaat niet om de muziek, het gaat niet om de teksten die je zingt. Hoe mooi ze ook zijn.

In Johannes 4:23 staat dat God mensen zoekt die Hem aanbidden. Het gaat dus om aanbidders. Niet om de uiterlijke vorm van aanbidding. God zoekt MENSEN die Hem aanbidden zegt Jezus.  

De vraag is niet hoe mooi je zingt of dat je elke avond voordat je naar bed gaat knielt voor je bed. Het hart van aanbidding gaat om mensen die God aanbidden.

Aanbidding in het Oude Testament heeft vanuit het Hebreeuws de betekenis van onderwerpen, buigen, knielen. Met andere woorden: God Koning laten zijn over jouw leven.  

In het Nieuwe Testament wordt er in het Grieks een woordje gebruikt voor aanbidding wat de letterlijke betekenis heeft van ‘naar iemand  toe kussen’. Hier gaat aanbidding dus over intimiteit, dichtbij God willen zijn. 

Aanbidding is Jezus de eerste plek geven in je leven. Niet op afstand blijven staan, maar naderen tot God, één met Hem zijn en vanuit zijn liefde leven. Dat is mogelijk, omdat Jezus Zijn leven voor jou heeft gegeven aan het kruis. Als je Hem kent als Verlosser is de toegang vrij om God te leren kennen als een liefdevolle Vader.  

En de liefde voor Hem, ja, dat uiten wij. Zeker ook door muziek. Maar ook door op te komen voor Zijn Naam en je niet te schamen een volgeling van Hem te zijn.  Aanbidding is ook opkomen voor gerechtigheid. Dat kan zijn door blijmoedig geld te geven, maar ook door er te zijn voor die klasgenoot die elke dag gepest wordt in de klas (lees maar eens Jesaja 58 wat voor God aanbidding is).

Aanbidding is dus een levensstijl. Het is Jezus op de eerste plaats zetten in je leven. Een hart wat Hem dankt voor al het goede wat Hij jou geeft. Het is intimiteit. Vertellen hoe geweldig je Hem vindt.    

We bidden dat deze themamaand jou mag raken en aansporen Jezus die plek te geven in je leven die Hem alleen toekomt!

Kijk deze maand naar de Preek  van de Week, lees de blogs en alle andere studies die je zullen inspireren in jouw leven met Jezus. Kom naar de Transformed Meeting van 9 februari waar we verder stil zullen staan bij dit thema.