Je bekijkt nu Maandthema maart: BE RADICAL, maar wat is radicaal zijn eigenlijk?

Maandthema: BE RADICAL – 100% voor Jezus

Waar ga jij helemaal voor? Je vriend(in)? Voor goede cijfers op school? Of draait jouw leven om carrière en geld verdienen?

Als je ergens 100% voor gaat, dan richt je daar ook je leven op in. Je zegt dan ‘nee’ tegen de zaken die afleiden en teveel tijd kosten en je zegt ‘ja’ tegen alles wat jou kan helpen om je doel te behalen. 

100% voor Jezus

Als je 100% voor Jezus gaat, dan gaat het ook hier om de vraag: “Waar zeg jij ‘ja’ tegen en waar zeg jij ‘nee’ tegen?” Het gaat om gehoorzaamheid. Jezus geeft jou de ruimte en mogelijkheid om zelf keuzes in je leven te maken. Als Jezus in Johannes 6 zegt dat je alleen eeuwig leven kan hebben, door helemaal één met Hem te zijn (van Hem te eten en te drinken), vinden veel van Jezus’ toehoorders dit een te radicale uitspraak. Mensen haken zelfs af en lopen weg. En dan vraagt Jezus aan zijn discipelen de prikkelende vraag:

“Willen jullie ook niet weggaan?” (Johannes 6:67).

Jezus stelt mensen voor de keuze. Hoe ver wil je met mij gaan? Hoeveel moed kun je voor mij opbrengen? Ik verplicht je tot niks. Maar het is dan Petrus die zegt: “Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geeft, en wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent” (vs. 68). Petrus wist: Jezus wil ik volgen. Toen Jezus hem eerder had geroepen een volgeling van Hem te zijn, had hij “zijn netten achter zich gelaten en is hij Jezus gaan volgen’’ (Matt. 4:20). Met andere woorden: Zijn focus op het oude (vissers) leven, waar zijn leven om draaide ruilde hij in om Jezus te volgen. Dat is je vertrouwen op God stellen en 100% achter Jezus aangaan.

Radicaal zijn

Jezus 100% volgen kan niet zonder radicaal te zijn. Het woordje ‘radicaal’ komt van ‘radix’ wat wortel betekent. Als je Jezus wil volgen moet je je wortels in Hem hebben. Wortels zijn er om alle belangrijke voedingsstoffen naar een plan of vrucht te leiden, zodat het kan groeien en overleven. Wil jij 100% voor Jezus gaan, dan ga je dat in eigen kracht niet lukken. Overal is afleiding en verleiding en we zijn geneigd om te kiezen voor onszelf, niet voor Jezus. Maar als jij je wortels in Hem hebt, dan stelt jou dat in staat om ook echt voor Jezus te leven en nee te zeggen tegen de zonde, tegen de zaken die alleen maar afleiden. Het maakt je meer zoals Hij leefde hier op aarde.

Wortelen in Jezus houdt in je voeden uit Gods Woord, tijd met Jezus doorbrengen, open staan voor de Heilige Geest. Het gaat om dagelijkse goede keuzes, die jou helpen je focus en voeding in Jezus te vinden.

Hieronder vind je allerlei content die je zullen inspireren om 100% en radicaal voor Jezus te gaan. Denk aan de preek van de week, blogs en studies. Ga er helemaal voor!

 

Alle content rondom dit thema:

Preek van de week, Hans Borghuis:

  1. ‘Stap in het nieuwe leven’ 
  2. ‘Seks en lust’ 
  3. Wat een bizar verhaal…’
  4. ‘Je eet wat je bent’

Blogs:

Overige content: