Je bekijkt nu Maandthema: Gifts of the Holy Spirit

Ontvang de gereedschapskist van de Heilige Geest

Het thema van de maand januari is ‘Gifts of the Holy Spirit’. Best een spannend thema! Hieronder even een korte inleiding over het maandthema:

Iemand zei eens: “Als je tot geloof komt, geeft God je er een ‘gereedschapskist’ bij.”

Om Gods Koninkrijk uit te dragen mogen we weten dat Jezus ons niet met lege handen achterlaat. Hij heeft ons de kracht van de Heilige Geest gegeven en geeft gaven waar we mee aan de slag mogen gaan, dat zijn de gaven van de Geest. Dit is iets wat we uit genade krijgen. Daarom heten deze gaven ook wel ‘charismata’ (Griekse grondtekst). Je kan hier het woordje ‘charis’ in lezen, wat ‘genade’ betekent. Dus de gaven van de Heilige Geest zijn ‘genade gaven’. De gaven van de Geest zijn dus niet hetzelfde als talent, of competenties die je jezelf door studie kan aanleren. 

Over welke gaven hebben we het?

God kan ons door Zijn Geest verschillende gaven geven. Je vind er een aantal van opgenoemd in de Bijbel, in 1 Korintiërs 12:8-11 en in Romeinen 12: 6-8:

Wijsheid

Overdragen van kennis

Geloof

Kracht om te genezen

Kracht om wonderen te doen

Profeteren, boodschappen van God doorgeven

Onderscheid maken in wat wel en niet van God is

Tongentaal (of klanktaal)

Uitleg of vertolken van Tongentaal

Bijstand verlenen

Troosten

Liefdadigheid

Leiding geven

Voor iedereen?

Ja voor iedereen die Jezus kent! Allemaal dezelfde gaven? Nee, niet perse. Kijk maar wat Paulus zegt: ‘Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt, zoals Hij wil’ (1 Korinthiërs 12:11) Is dat dan voor mezelf? Nee, tot opbouw van de ander!

Dus dan maar afwachten?  

Nee, eerder verwachten maar ook er naar uitstrekken. Denk maar aan deze tekst: “Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral die van profetie”. (1 Korinthiërs 14:1) Daarin mag je luisteren naar de waarheid in plaats van naar je gevoel! De gaven kun je ontvangen door te investeren in tijd met God zelf, stille tijd

Liefde is belangrijker

‘Tongentaal, is dat nou nodig? En profetie, vindt God dit nu echt belangrijk? En de gave van leiderschap? We hebben toch studieboeken hiervoor? En gaat nu niet vooral om de liefde?’

Er zijn vaak tegenwerpingen als het gaat om dit onderwerp. Misschien wordt het ook wel vaak vanuit een stuk onzekerheid of negatieve ervaringen opgeworpen.

Kijk nog even naar de tekst hierboven. Liefde? JA. Het begint bij liefde. En daarom zegt Paulus: ‘Jaag de liefde na’. Dat is de basis! Maar daarna worden we opgeroepen om ook naar deze gaven te streven. Er voor te bidden. (of om voor je te laten bidden). Liefde is eigenlijk de vrucht van de Geest. Dat zegt iets over je karakter wat God vormt in jou door met Jezus te leven.

En de gaven zeggen eigenlijk niet meteen iets over jou. Dat gaat over de Geest die door jou heen werkt. Jij bent als het ware een lege handschoen. Gods Geest komt er in en werkt door die ‘lege handschoen’ heen en maakt door jou heen zijn Koninkrijk bekend. Door Gods aanwezigheid in en om jou heen maak jij impact!

We geloven dat alle content over dit thema jou zal inspireren om je uit te strekken naar Zijn gaven voor jou. Luister naar de Preek van de Week, lees de blogs en alle andere studies die je zullen inspireren in jouw leven met Jezus. De Heilige Geest in jou verlangt ernaar dat de Heer Jezus meer en meer zichtbaar in je mag worden!

 

Alle Heartbeatpublicaties rondom dit thema:

Preek van de week:

  1. Nederigheid is de enige weg naar volheid 
  2. Proces van volheid zorgt voor stromend water 
  3. Stromen van water vormen een krachtige schaduw 
  4. Wat als je rivier uitdroogt? 

Blogs:

Overige content: