Je bekijkt nu Meen je nou écht dat dat oude, stoffige boek betrouwbaar is, Gert-Jan?

De Bijbel is betrouwbaar!

Hoe weet je dat je de Bijbel kunt vertrouwen? Dit heb je je vast al eens afgevraagd. Er zijn heel wat argumenten te noemen! Ik vertel je er graag wat meer over.

De Bijbel is nauwkeurig overgeleverd

De boekrollen van de Bijbel moesten steeds worden overgeschreven, omdat het materiaal waarop ze waren geschreven (perkament) na verloop van tijd verging. Bij overschrijven kun je foutjes maken. Daarom hadden de Joden allerlei trucjes om te checken of het overschrijven wel goed was gebeurd. Zo controleerden ze bijvoorbeeld wat de eerste, middelste en laatste letters waren van boeken en zinnen. En vonden ze een foutje? Dan werd de boekrol vernietigd en kon je opnieuw beginnen. De vondst van de Dode Zeerollen laten zien dat de Bijbel inderdaad nauwkeurig is overgeleverd. Niet helemaal foutloos, maar de verschillen tussen de Dode Zeerollen en de huidige Bijbeltekst zijn klein en gaan bovendien niet over kernzaken.

De Bijbel beschrijft de geschiedenis

Er staan veel zaken in de Bijbel die je als ‘geestelijk’ kunt bestempelen (bijvoorbeeld over het karakter van God), maar er staan nog veel meer zaken in de Bijbel die je ‘natuurlijk’ kunt noemen. De Bijbel geeft een verslag van de geschiedenis, waarbij namen van plaatsen en personen worden genoemd. Veel van die personen en plaatsen waren lange tijd alleen maar vanuit de Bijbel bekend, zoals de Hethieten. Tot eind negentiende eeuw dachten sommige Bijbelcritici zelfs dat de Israëlieten dit volk hadden verzonnen, en dat de Bijbel dus niet klopte omdat andere geschiedkundige bronnen geen melding maakte van de Hethieten. Ondertussen hebben archeologen een heleboel Hethietische voorwerpen gevonden, wat bevestigt dat de Bijbel het bij het juiste eind had.

Heel veel zaken die in de Bijbel staan, zijn ondertussen ook boven de grond gehaald. De Bijbel zelf noemt op verschillende plekken dat bepaalde zaken nog ‘tot de dag van vandaag’ te zien zijn. Alsof de schrijvers je willen zeggen: ‘ga maar checken of het klopt wat ik hier schrijf!’

 

De Bijbel voorspelt de toekomst

Een aanzienlijk deel van de Bijbel (ongeveer een kwart) bestaat uit profetieën. Sommige van deze zijn heel concreet. Zo voorzag de profeet Jesaja bijvoorbeeld precies wat er zich tijdens de kruisiging zou afspelen (Jesaja 53) – 750 jaar voor de geboorte van Jezus! En het boek Daniël bevat een ietwat cryptische omschrijving van elkaar opvolgende wereldrijken (afgeschilderd als verschillende dieren) die zó concreet is, dat moderne historici stellen dat Daniël achteraf moet zijn geschreven. Maar zelfs als dat in het geval van Daniël zo zou zijn, dan nog staan er veel profetieën in de Bijbel die je niet op deze manier kunt ‘wegverklaren’. Deze vervulde profetieën tonen aan dat de Bijbelschrijvers daadwerkelijk kennis hadden van de toekomst, en dus door God zijn geïnspireerd. Ze wisten dingen die ze menselijkerwijs niet konden weten.

In vogelvlucht zijn dit drie argumenten die pleiten voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. Achter elk van deze ‘categorieën’ gaat een heel scala aan voorbeelden schuil. En omdat je de Bijbel kunt vertrouwen als het gaat over dit soort zaken die je kunt controleren, bijvoorbeeld vanuit de archeologie, mag je de Bijbel ook vertrouwen als het gaat om geestelijke zaken die je niet kunt controleren. Het bestaan van de Hemel en de Hel en het feit dat ieder mens een eeuwige bestemming heeft. En dat je, door in Jezus te geloven, verzekerd kunt zijn van dat eeuwige leven.

Gert-Jan van Heugten

Bolleboos die het liefst op blote voeten loopt. Weet alles over schepping, zondvloed en dino's. Heb je een vraag die je Gert-Jan wil stellen? Mail gertjanvanheugten@heartbeatnederland.nl