Je bekijkt nu Volgens Gert-Jan ben jij geen aap die uit z’n de boom gevallen is
  • Berichtcategorie:Studies

Ben je familie van een aap?

Als je de evolutietheorie mag geloven, stammen mensen af van een aapachtige voorouder. Daarentegen leert de Bijbel dat je eerste voorouder geen aapmens was, maar Adam, volledig mens en liefdevol door God geschapen. Welke van deze twee theorieën past bij de wetenschappelijke feiten?

Volgens de seculiere wetenschap is het overduidelijk: mensen en apen hebben een gemeenschappelijke voorouder. Dat leiden ze voornamelijk af uit de fossielen en het DNA. Mensen en chimpansees zouden zelfs ruim 96% van hun DNA gemeenschappelijk hebben. Maar gaat die analyse wel helemaal ‘eerlijk’?

Evolutie verondersteld

De claim dat chimpansees en mensen een groot deel van hun DNA hetzelfde zouden hebben, is gebaseerd op een hele selecte dataset. Zo heeft men alleen gekeken naar bepaalde stukjes DNA die voor eiwitten coderen (genen genoemd) die zowel bij mensen als chimpansees voorkomen. In werkelijkheid zijn de verschillen veel groter. Het chimp-DNA is zo’n 14% groter dan het mensen-DNA. Dat betekent dat je dus onmogelijk 96+% overeenkomst kunt hebben. Bovendien werd bij deze analyse het DNA van chimpansees ‘gemodelleerd’ op dat van mensen. Hierbij ging men er dus al bij voorbaat van uit dat evolutie een feit is. Eigenlijk is dat een cirkelredenering: je neemt aan wat je probeert aan te tonen.

Overgangsfossielen

Goed, met het DNA kun je dus niet aantonen dat mensen en apen een gemeenschappelijke voorouder hebben. Maar hoe zit het dan met al die gevonden fossielen? Het zijn er te veel om allemaal te bespreken. Grofweg kun je de fossielen indelen in twee groepen: de australopithecenen (australopithecus = zuidelijke aap) en de hominina (homo = mens). Tussen deze twee basisgroepen zit een gapend gat. De meeste Bijbelgetrouwe wetenschappers zien de australopithecenen als (uitgestorven) apensoorten, en de hominina als volwaardige mensen.

Van duidelijke overgangsfossielen tussen beide basisgroepen, of van een mooie fossiele opeenvolging in de aardlagen, ontbreekt ieder spoor. Zelfs na ruim anderhalve eeuw verwoed onderzoek.

Liefdevol gemaakt

De evolutie-interpretatie van de afstamming van de mens laat dus behoorlijk te wensen over. Maar klopt de Bijbelse voorstelling van zaken dan beter? Jazeker! Ten eerste zie je dat de schepping van de mens door de hele Bijbel heen wordt bevestigd. Het geslachtsregister van Jezus in Lukas 3 gaat terug tot Adam. Jezus zelf citeert passages uit Genesis 1 en 2 als de Farizeeën Hem over het huwelijk en echtscheiding bevragen (Mattheüs 19:1-12).

Maar ook vanuit de wetenschap kun je weten dat je van Adam afstamt. Nou ja, niet precies van Adam, maar wel van een perfect geschapen voorouder, enkele duizenden jaren geleden. Gedurende je leven verzamel je namelijk genetische foutjes (mutaties). Een deel daarvan geef je door aan je nageslacht. Je kind verwerft zijn eigen foutjes daarbij, en geeft die weer door aan je kleinkind. Enzovoort. Je snapt dat dit proces niet tot in het oneindige door kan gaan. Er moet enkele duizenden jaren geleden een menselijke voorouder zijn geweest met een geheel zuiver, foutloos DNA (God schiep alles ‘zeer goed’, Genesis 1:31). Vervolgens is die voorouder mutaties in zijn DNA gaan verzamelen, en begint dat hele doorgeefproces. Veel christelijke wetenschappers denken dat dit bij de zondeval is begonnen. Het kan in elk geval niet al honderdduizenden jaren aan de gang zijn, want dan was de mensheid allang uitgestorven.

Dat je deze blog kunt lezen, is een bewijsstuk dat God Adam, maar ook jou, liefdevol heeft geschapen.

Gert-Jan van Heugten

Bolleboos die het liefst op blote voeten loopt. Weet alles over schepping, zondvloed en dino's. Heb je een vraag die je Gert-Jan wil stellen? Mail gertjanvanheugten@heartbeatnederland.nl