Je bekijkt nu Mijn hart begint sneller te kloppen: “Oh nee, waarom nu, met al die mensen?”

Vergeef en ontvang genezing

Daar zit ik dan in de kerkdienst op goede vrijdag, een paar rijen achter mijn ouders. Ik staar naar het grote houten kruis vooraan terwijl een oudste het avondmaal inleidt. Het brood wordt gebroken en de wijn ingeschonken.

Mijn hart begint sneller te kloppen. Vaak als dit gebeurt, weet ik dat God iets van mij vraagt. Ik heb dit soort momenten wel eens vaker. Op het moment dat ik doe wat Hij van me vraagt, dan zie ik God werken. 

Vol tegenzin klinkt de gedachte: ‘Oh nee, waarom nu, met al die mensen? Ik weet dat de tijd gekomen is om vergeving te vragen aan mijn moeder voor alles wat er is gebeurd. Ik besluit om te wachten tot het moment dat mijn ouders opstaan. 

Mijn ouders staan op en ik voel mijn hart in mijn keel bonken. Snel loop ik naar mijn moeder toe en tik haar op d’r schouder. Ze draait zich om en ik vraag: ‘Mam, zullen wij met z’n tweeën avondmaal vieren?’ ‘Waarom?’ vroeg ze. ‘Daarom, please?’ Opgelucht denk ik; Gelukkig vraagt ze niet verder. Samen lopen we naar voren en ontvangen twee kleine bekertjes wijn en twee stukjes matze. We knielen voor het kruis neer. 

Neergeknield vraag ik aan mijn moeder vergeving voor de wrok die ik tegen haar koester. Ik heb er oprecht spijt van. Ik voel de tranen over mijn wangen stromen. Mijn moeder legt haar hand op mijn schouder en zegt zachtjes allemaal lieve dingen in mijn oor. Waarna ze vraagt: ‘Ilse, wil je mij ook vergeven voor alles wat ik je heb aangedaan?’ ‘Tuurlijk mam”, en ik leg mijn hand op haar schouder. Op dat moment geneest God een stukje van mijn hart. 

De maanden ervoor heeft God mij laten zien wat er allemaal in mijn hart leeft. Dat ik pijn met mij meedroeg en wrok koesterde. Zelf was ik er niet eens bewust van. Juist op het moment dat ik het aankon, heb ik mogen ervaren dat God mij aanmoedigde om te vergeven. Hij moedigt ons allemaal aan om altijd te vergeven. Zoals de keer dat Jezus in Mattheüs 18 een gelijkenis vertelde.

Deze gaat over een koning die een van zijn dienaren zijn enorme geldsom aan schuld kwijtschold. Waarna de dienaar zelf nog wel de schuld inde die een ander bij hem had. Waarop de koning zei: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch ook zeker medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?”

Wat Jezus in deze gelijkenis lijkt te zeggen is: ik lijd met je mee en voel de pijn die jij voelt. Wil jij, de pijn die anderen jou hebben aangedaan, aan mij geven? Ik zorg er zelf wel voor dat de prijs wordt betaald, die hoef jij niet te innen.  Ik heb jouw schuld op mij genomen en aan het kruis gedragen. Ik heb je vergeving geschonken. 

Jezus zegt dit niet om ons te kwellen, maar om ons te verlossen van de pijn die wij met ons meedragen.

Vergeven doe je dus niet omdat de ander het verdient, maar omdat jij het verdient om verlost te worden van die pijn.

God helpt je te vergeven. Hij laat je hierin niet in de steek. Daarom; vergeef en ontvang genezing.

Actie: Is er iemand in jouw omgeving die je nog moet vergeven? En vind je het lastig? Vraag God dan om hulp, Hij kan je een moment geven dat je vergeving kan vragen…

Ilse van Putten

Stoere dame die recht uit haar hart schrijft. Ze smeerde ooit drie broodjes tot eer van God... Hoe dat zit? Check haar blogs!