Je bekijkt nu Op de zesde dag schiep God de dino’s?
  • Berichtcategorie:Studies

Waren er ook dino’s in het paradijs?

Dat vroeg suusaime via Instagram. Goeie vraag! Eens zien wat de Bijbel erover zegt.

Als je uitgaat van de Bijbelse schepping, heeft God de aarde, sterren, planten, dieren, de mens en al het andere in zes dagen gemaakt. Daar vallen ook de dino’s onder. Welke dag was dat? Volgens de moderne wetenschap zijn vliegende reptielen als Pterosaurus en zwemmende reptielen als Plesiosaurus en Mosasaurus geen dino’s (dat heeft te maken met de holtes in het hoofd). Nu is dit slechts een hedendaagse biologische definitie, maar dat versimpelt de zaak wel. Dino’s waren landdieren. Landdieren zijn geschapen op dag 6. Net als de mens.

Twee scheppingsmythes?
Eigenlijk is dit tussenkopje een onderwerp dat het verdient verder uitgewerkt te worden, maar het is wel noodzakelijk bij de beantwoording van deze vraag. Dan maar even kort door de bocht. In Genesis staat de schepping twee keer beschreven. In Genesis 1 lees je de volgorde van de zes dagen, en in Genesis 2 gaat het over Adam en Eva. Daar staat een hele andere volgorde genoemd dan in Genesis 1. Critici zeggen daarom dat er twee scheppings-‘mythes’ in de Bijbel terechtgekomen zijn. Nu is het helemaal niet zo dat Genesis 1 en 2 elkaar tegenspreken. Ze vullen elkaar juist aan. Genesis 2 is een uitwerking van de zesde scheppingsdag van Genesis 1. Waar in Genesis 2 staat dat God de dieren vormde (onvoltooid verleden tijd), moet je eigenlijk lezen: ‘had gevormd’ (voltooid verleden tijd). En zelfs al zou je daar ‘vormde’ lezen, dan heb je nog geen probleem. Het gaat in Genesis 1 over (wilde) dieren, maar in Genesis 2 over ‘dieren van het veld’ – de gedomesticeerde dieren.

Paradijsdieren
Terug naar de dino’s. Die zijn geschapen op dag 6, voor Adam. Adam werd door God gemaakt uit het stof van de aarde, God legde de Hof van Eden aan. Hij plaatste vervolgens Adam daarin. Toen kwamen de dieren langs Adam. Welke dieren? De dieren van het veld en de vogels. Daarbij zaten misschien dino’s, maar mogelijk ook niet. Je moet eerder denken aan runderen, paarden en kleinvee. Wellicht behoorden bepaalde dinosoorten ook tot de ‘dieren van het veld’. Het is niet duidelijk vanuit de Bijbel welke dieren daar allemaal toe behoorden. De frase ‘dier(en) van het veld’ komt niet voor bij de lijsten met reine en onreine dieren in Leviticus. En zelfs al zou dat wel zo zijn, er zit 2500 jaar tussen de schepping en de uittocht. Definities kunnen in die tijd best zijn aangepast of veranderd.

Interessant detail: de vogels die langs Adam gingen voor een naam konden best bij de vliegende reptielen hebben gehoord. De Bijbel maakt een indeling op basis van voortbewegen.

Daarom staat de vleermuis in Leviticus 11:19 ook tussen de vogels genoemd, al delen biologen die in bij de zoogdieren.

Uit de Bijbel kun je niet afleiden hoe groot de Hof van Eden was en hoeveel ruimte er dus was voor de dieren. Ook staat er niet genoemd dat alle door God geschapen dieren zich daarin bevonden. Het antwoord op de vraag of er dino’s in het paradijs waren, moet dus zijn: misschien.

Tsja, niet heel bevredigend, maar er zijn vragen waarop de Bijbel gewoon geen helder antwoord geeft. 

Gert-Jan van Heugten

Bolleboos die het liefst op blote voeten loopt. Weet alles over schepping, zondvloed en dino's. Heb je een vraag die je Gert-Jan wil stellen? Mail gertjanvanheugten@heartbeatnederland.nl