Je bekijkt nu Jezus wist het heus wel, van die zweetvoeten!

Met Jezus opstaan, door neer te knielen

We rise by bowing, we live by dying‘, zingt Jonathan Helser in het lied ‘We rise’. Het is een prachtig lied, maar eh, wel een vreemde tekst eigenlijk. Buigen, de minste zijn en sterven… Dat klinkt me nou niet bepaald als muziek in de oren.

Het is een bijzondere paradox van het Hemels Koninkrijk:
Als je hogerop wilt komen, moet je lager gaan. In deze studie kijken we de kunst af van Koning Jezus: de nederigste dienaar die de wereld ooit heeft gezien. Want eerlijk gezegd heb ik geen idee hoe ik dit moet doen. Help!

“Toen Jezus de voeten van alle leerlingen gewassen had, deed Hij Zijn kleren weer aan. Hij ging bij de leerlingen zitten en zei: ‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? Jullie noemen mij ‘meester’ en ‘Heer’. En dat is goed want dat ben ik. Ik ben jullie Heer en jullie meester en toch heb ik jullie voeten gewassen. Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Ik heb jullie het goede voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie gedaan heb, dat moeten jullie ook voor elkaar doen.” (Johannes 13:12-15)


De appel valt niet ver van de boom

Jezus wist het heus wel, van die zweetvoeten. Maar Hij koos ervoor om dit te doen voor de discipelen. Wij verwachten juist dat de ander ons wel zal dienen. Jezus kent ons hart. Hij zag het al in de harten van Adam en Eva. Helaas, de appel valt niet ver van de boom. Daar begon het al, bij de boom van kennis van Goed en Kwaad. 

Adam en Eva waren aan het genieten van een schitterend paradijs toen hen een spannend idee in het oor gefluisterd werd. Zij konden zogenaamd ‘gelijk worden aan God’ (Genesis 3:4). De slang lokte hen met het idee van ‘evenveel kennis hebben als God’.

Gelijk willen zijn aan God. Hoogmoed.
Het tegenovergestelde van nederigheid. 

Het concept was zo aantrekkelijk dat het leidde tot de zondeval. Slecht nieuws: deze verleiding leeft ook in ons hart.

In onze huidige maatschappij zie je de resultaten van deze zonde. Bijvoorbeeld in het verschil tussen arm en rijk. In discriminatie. Het zet ons aan om andermans grenzen te overschrijden en is gericht op ons eigen ik. ‘Ik heb recht op…/ Ik beslis zelf of… / Ik ben belangrijker dan… /Ik zorg zelf wel voor…’ Ik. De status, macht, vrijheid, de prioriteit gaat naar MIJ.

Wie zichzelf verhoogt…
Vaak sussen we ons geweten. Want een moord plegen (of vul maar iets anders heftigs in), dat is pas erg! Vergeleken met een ander, doen we het best wel goed. In Lucas 18 lezen we over een farizeeër, iemand die zich streng aan de Joodse wet houdt. Hij denkt dat God wel blij is met hem. Hij dankt God dat hij niet zo slecht is als anderen! Maar Jezus verhoogt in dit verhaal juist een tollenaar; een corrupte belastingambtenaar, die spijt heeft van zijn fouten. In de ogen van God is hoogmoed, in elk formaat, afschuwelijk.

Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.” (Lukas 18:14, NBV)

Jezus is compleet anders…
Hij wist dat Hij Gods Zoon was. Ondanks alle glorie die Hij in de hemel genoot, stelde Hij zich hier op als de laagste dienaar. En dat terwijl Hij alle recht had op onze dienstbaarheid en aanbidding!

Bedenk wat Jezus Christus gedaan heeft. Daaraan zien jullie hoe jullie met elkaar om moeten gaan. Jezus Christus was aan God gelijk. Maar Hij vroeg niet om de hoogste macht en eer voor zichzelf. Nee, Hij gaf Zijn hemelse positie op. Hij maakte zich zo onbelangrijk als een slaaf. Hij kwam als mens op aarde. En toen Hij leefde als mens, dacht Hij nooit aan zichzelf. Hij was altijd gehoorzaam aan God, zelfs toen Hij aan het kruis moest sterven. Omdat Jezus Christus dat deed, heeft God Hem de hoogste plaats gegeven. God gaf Hem de hoogste eer, de eer die voor God zelf bestemd is.” Filippenzen 2:6-9

Satans mislukte truc
In Matteüs 4 lees je hoe de duivel Jezus uitdaagt in de woestijn. Hij brengt Jezus op het hoogste punt (!) van de tempel en laat Jezus kijken naar een prachtig uitzicht. Alle koninkrijken met hun pracht en praal. Daarover mocht Jezus de baas zijn, schitterend en onafhankelijk. Hij hoefde alleen maar éven te buigen voor satan. Bij Adam en Eva had dit trucje zeker gewerkt! Dat Jezus nooit heeft verlangd naar eigen gewin, begreep de duivel niet.

Tijdens Zijn wandel op aarde koos Jezus bewust voor ‘mens zijn’, afhankelijkheid, kwetsbaarheid en liet Jezus het hoog, verheven, goddelijke achter zich.

Zijn focus en diepste verlangens draaiden puur om het eren van God, niet om Zijn eigen comfort. En met deze houding behaalde Jezus de overwinning voor alle mensen.

Jezus was God gehoorzaam tot in de dood. Eén van de fundamentele verschillen tussen ieder normaal mens en Jezus is Zijn nederigheid. En die nederigheid vraagt Hij ook van ons.

Alarmbellen
Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik hierover nadenk gaan er alarmbellen bij mij af. Ik kan dit helemaal niet! Of eigenlijk… Ik wil dit helemaal niet! Jezus weet het. Hij weet dit ook van jou. En… Hij is geduldig. 

Bedenk hoe geduldig Hij was met de discipelen die vochten om een ereplaats. Dat geeft wel wat hoop toch? Er is zeker weten hoop voor jou en mij. We beginnen elke dag opnieuw. We krijgen tijd om te groeien en te leren. We blijven trouw. We vallen en staan weer op.

Op sommige dagen zeggen we: “Heer, Uw wil is mijn bevel.” Maar wanneer Jezus’ liefde voor jou steeds meer werkelijkheid wordt, verandert dit motto. Je zult steeds vaker zeggen: “Heer, Uw wil is niet mijn bevel. Het is mijn verlangen. Dank U. Wat is het heerlijk om U te volgen.”

Als Jezus’ liefde in jou werkt, veranderen je verlangens. Je prioriteiten worden anders. Zijn liefde vervult méér dan voldoende. Je hart stroomt over. Je gaat op Jezus lijken.

Hoe kun je hiermee aan de slag?

 “Hij ademt eerbied voor God” (Jesaja 11:3, NBV).

>Jezus is zo diep vervuld van eerbied voor God! Eerbied en ontzag voor God geeft ons hart de juiste houding. Hoe is het met je eerbied gesteld?

  • Focus je aanbidding en bewondering op God. Aanbid geen geschapen dingen, alleen de Schepper!
  • Vraag niet aan God om jou nederig te maken. Nederigheid is iets waar je zelf voor moet kiezen. Vraag de Heilige Geest om hulp. Vertel Hem dat je op Jezus wilt gaan lijken. Werk mee met de Heilige Geest, ook als dat soms pijn doet.

  • Kniel regelmatig. Zo kies je letterlijk voor een ‘lage’ positie ten opzichte van God. Al knielend wordt je fysieke houding langzaamaan ook de houding van je hart. 

  • Bedenk op welke vlakken jij in de verleiding komt: ben je bezig jezelf te promoten? Gaat je hart uit naar je comfort in plaats van geestelijke groei? Wanneer heb je voor het laatst iemand gediend zonder te klagen? Breng het in gebed bij God en ga ermee aan de slag.
  • Denk net als Jezus vooruit: wat een heerlijkheid en blijdschap ligt er voor ons klaar als we een trouwe dienaar van God zijn geweest. Een hogere eer is er niet, dan straks voor altijd bij Hem te mogen zijn!

Het is zoals Petrus het zegt in 1 Petrus 5:

“Onderwerp je dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal Hij jou op Zijn tijd een eervolle plaats geven!”

Corien Koers

Lid van het leiderschapsteam. Expert in verjaardagen onthouden en weet altijd waar kwijtgeraakte spullen liggen.