Je bekijkt nu HELP! 37 partijen… Waar moet ik nu toch op stemmen?
  • Berichtcategorie:Nieuws

Weet jij al op wie je gaat stemmen? 

Maar liefst 37 partijen doen mee aan de verkiezingen. Als je 18 bent geweest, mag je een stem uitbrengen. Maar op welke partij moet je dan stemmen? Je kan blind stemmen op de partij van je ouders. Of je luistert naar je vriend die zegt er heel veel verstand van te hebben. En ook een dobbelsteen gooien is mogelijk. Maar veel beter is het natuurlijk om zelf op onderzoek uitgaan. O.a. door het online invullen van een stemwijzer.

Heartbeat heeft zich gericht op twee uitgesproken christelijke partijen; de SGP en CU. Aan hun is gevraagd of een fractielid iets wilde vertellen over de rol van geloof en wat de partij voor jongeren wil betekenen.

Chris Stoffer (SGP) over de rol van geloof in zijn leven:

Het geloof in de levende God Die zich openbaarde in Christus en doorwerkt in de Heilige Geest doortrekt mijn hele leven.
Elk uur, elk ogenblik, zogezegd.
Het sterkst uit zich dat in mijn gebeden en als ik de Bijbel open gaat. Ja, ook als het gaat om politieke vragen waar ik tegenaan loop. Niet dat God alle antwoorden als het ware op een presenteerblaadje aanreikt. En het is evenmin zo dat de Bijbel een politieke handleiding is.

Maar op die momenten openbaart God Zich, en dat sterkt me en geeft me de inspiratie om op het Binnenhof mijn werk te doen.

Wat wil de SGP voor jongeren bereiken?

Laat ik voorop stellen dat de SGP zich inzet voor jong én oud. Ik bespeur de laatste tijd nog wel eens de tendens om jongeren en ouderen tegen elkaar uit te spelen.

Dat moeten we niet doen. In ons programma staan natuurlijk wel punten waar jongeren concreet wat aan hebben.
Ik denk aan: 
1. een beter systeem voor studiefinanciering,
2. steun aan starters op de woningmarkt en
3. hulp aan gezinnen waar met name kinderen de dupe worden van problemen in huwelijken.
4. Een apart punt betreft de enorme schuldenberg die het afgelopen jaar, en nog steeds, wordt opgebouwd. Ongekend in de geschiedenis. Begrijpelijk gezien de coronacrisis.

Maar die enorme schuldenlast drukt op de schouders van de jongeren van nu, want zij beginnen daardoor met een achterstand. De aflossing van die schulden is echt niet alleen een financieel probleem.

Ik voorzie enorme sociale- en maatschappelijke problemen. Het SGP-programma is wat die schuldenberg betreft het best op de toekomst voorbereid. 

Chris Stoffer maakt deel uit van de fractie van de SGP.

De SGP is een conservatie christelijke partij. Van oudsher zit de achterban in de Reformatorische kerken. Maar de partij wint ook aan populariteit in de Evangelische hoek vanwege hun uitgesproken standpunten.

 

Gert-Jan Segers (CU) schreef aan ons het volgende over christelijke politiek:

Bestaan er christelijke stoeptegels? Dat is vaak de dooddoener waarmee de zin van christelijke politiek in twijfel wordt getrokken. Van hetzelfde niveau is de vraag of er christelijke studiefinanciering bestaat. Alsof je op dit soort punten als christen niets te zeggen hebt.

Ik denk er anders over. Niet dat de bijbel iets schrijft over studiefinanciering. Wél dat we het kloppend hart van ons geloof óók kunnen laten zien het alledaagse. Omdat ik geloof dat God zich druk maakt over de details van het gewone, dagelijkse leven.

Zo blijkt uit de Schrift dat de Eeuwige zich kwaad maakt om zoiets als een vervalste weegschaal en om de uithoeken van een korenveld. Jezus’ boodschap was nooit vaag, maar had directe impact op mensenlevens.

Omdat ik geloof dat het evangelie de aarde moet raken, ben ik lijsttrekker bij een christelijke partij. Daar proberen we iedere dag de evangeliewoorden te laten landen in de modder.

Wat wil de CU voor jongeren bereiken?

Ons pleidooi tegen het leenstelsel en voor een nieuwe basisbeurs heeft te maken met hoe wij mensen kansen willen bieden. De inzet met coalitie-Y om op te komen voor jongeren door te zorgen voor meer woningen en sneller een vast contract te geven, ligt dicht bij ons hart. Dat we deze week een plan lanceren om jongeren uit de schulden te houden en te helpen, ís christelijke politiek. We zetten ons in voor behoud van de schepping omdat we geloven dat we een opdracht hebben om die door te geven aan volgende generaties.

Al die keuzes van christelijke politici over onderwijs, ethiek, natuur én stoeptegels komen voort uit onze drive om te kiezen voor wat écht telt.

En op 17 maart heb jij ook de kans om keuzes te maken. Dan kan ook jij laten zien dat we als christenen in de modder staan en ons geloof zo concreet is als een stoeptegel.

PS: als je nog twijfelt over je stem doe dan via www.Christenunie.nl/test de ‘7-redenen test’ en kijk of jouw idealen bij ons passen

Gert-Jan Segers is lijsttrekker van de CU.
De CU is een brede christelijke partij, waar veel christenen uit diverse (bijbelgetrouwe) kerken zich thuis voelen.