Je bekijkt nu Loretta leerde dat God haar accepteert, maar niet omdat zij zo goed leefde…

Voor niets rechtvaardig

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem. Met een kruis op Zijn rug en een doornenkroon. Hoor de menigte schreeuwt en roept: “Kruisigt hem!”

De woorden van het lied dringen door tot diep in mijn ziel. Ik probeer mij in te denken hoe dat geweest moet zijn. Terwijl ik daarover nadenk rollen de tranen over mijn wangen. Ik voel me steeds kleiner worden. Hoe kan het dat er iemand is die zoveel wilde lijden voor mij? Ik val op mijn knieën en dank God voor dit geschenk, voor deze genade. Genade die ik niet verdien. Ik denk aan de dingen die ik gedaan heb… Veel alcohol. Jongens. De foto’s die ik gemaakt heb. Maar ook aan hoe weinig ik eigenlijk terug geef aan God. Ik vind het best lastig om stille tijd te houden en mijn bijbel te lezen.

Ik ben opgevoed met het paasverhaal. Dus ik wist wel: juist voor de zondige dingen die ik gedaan heb, is Jezus aan het kruis gegaan. Door die daad van liefde zijn mijn zonden vergeven. Toch zat er altijd een soort schuldgevoel en het gevoel iets terug te moeten doen. Vaak werd dat schuldgevoel groter wanneer ik iets gedaan had dat niet goed was. Want goed leven, dat was toch het minste dat ik terug kon geven, vond ik zelf. Het voelde als een onmogelijke taak om te voldoen aan Gods voorwaarden. 

Nog steeds op mijn knieën overvalt mij een rust. Het is net alsof God tegen mij zegt: “Ik heb het met liefde gedaan. Jouw daden veranderen niets aan Mijn liefde voor jou. Jouw fouten hebben het niet minder gemaakt… en je hebt ook niet groter gemaakt door beter je best te doen.”

Ik geloof bijna niet dat ik zo’n groot cadeau kan aannemen zonder iets terug te hoeven geven! Maar opnieuw zegt God liefdevol: “Je hoeft niets terug te geven, Ik heb je lief en daarom heb Ik dit gedaan.” De tranen blijven over mijn wangen stromen, ik voel me intens geliefd. Het is net alsof er een last van mijn schouders afvalt en het een zeker weten is geworden in mijn hart. Ik wil God aanbidden met heel mijn hart. Niet vanuit een schuldgevoel maar vanuit een diep verlangen. 

En dat is wat ik nog steeds doe: God aanbidden vanuit een verlangen. Het gaat met vallen en opstaan. Maar één ding weet ik zeker: het ligt niet aan mijn daden of God van mij houdt of niet. 

Kan jij het omarmen dat God zo intens veel van je houdt, dat Hij zijn leven gegeven heeft voor jou? Dat je niets kunt doen om dat te verdienen? Door Jezus’ dood ben jij nu gerechtvaardigd, geliefd, aanvaard en volmaakt wanneer je in Hem gelooft. 

Lees Romeinen 3 vers 23 maar eens: God wil de mensen redden, zomaar, voor niets. Of Efeze 2 vers 8: God heeft ons gered, maar niet omdat we zo goed leefden. We zijn gered omdat we dankzij Gods goedheid geloven in Jezus Christus. Dat is Gods geschenk aan ons.

Loretta Bénit

Fladdert door het leven. Bijdehante babbelaar, eerlijk, kritisch en kwetsbaar. Inparkeren kan ze als de beste, maar dicht langs een paal rijden voor een parkeerkaartje blijkt toch lastiger.