Je bekijkt nu Was de zondvloed wereldwijd? Volgens Gert-Jan wel!
  • Berichtcategorie:Studies

Was de zondvloed wereldwijd?

Een belangrijke gebeurtenis in de eerste hoofdstukken van de Bijbel is de zondvloed. Zelfs het Nieuwe Testament verwijst nog naar deze wereldwijde waterramp. Alhoewel, wereldwijd? Daar hebben sommigen hun bedenkingen bij. Je vindt namelijk niets terug van een wereldwijde vloed in de aardlagen, zegt men. De Bijbel laat er echter geen twijfel over bestaan: de zondvloed was écht wereldwijd. En daar zijn een heleboel argumenten voor. Hier volgen de belangrijkste.

Om maar even meteen met een ‘huiswerkopdracht’ te beginnen: lees het verslag van de zondvloed (Genesis 6-8) en turf dan eens hoe vaak je het woordje ‘alle’ tegenkomt (of een synoniem daarvan, zoals ‘heel’ of ‘geheel’, afhankelijk van je vertaling). Het klinkt als een soort mantra door dit hele stuk heen. Het is alsof de auteur je wil laten weten dat het écht om een wereldomvattende natuurramp ging. Alle bergen werden bedekt. Alle mensen kwamen om. Heel de aarde stond onder water. Het verslag van de zondvloed uit Genesis is klip en klaar: dit was een wereldwijde catastrofe.

Blader nu eens door naar het Nieuwe Testament, specifiek 2 Petrus 3:5-7. Hier bespreekt de apostel drie gebeurtenissen: de schepping (vers 5), de zondvloed (vers 6) en het laatste oordeel (vers 7). Van de eerste en de laatste uit dit rijtje mag je toch wel zeggen dat het wereldomvattende gebeurtenissen zijn. Dat de zondvloed ook in dit rijtje staat genoemd, doet vermoeden dat ook Petrus de zondvloed als een mondiale ramp zag.

En wat te denken van Jezus Zelf? Hij vergelijkt de zondvloed met Zijn wederkomst (Mattheüs 24:37-39). Geen mens kan Gods oordeel ontsnappen. Dat pleit ook tegen het idee dat de zondvloed lokaal was.

Nog iets: als de zondvloed een lokaal gebeuren was, heeft God gelogen. Hij zegt namelijk in Genesis 9:11-17 dat de regenboog dient als teken dat er nooit meer een nieuwe zondvloed zal komen. Maar lokale overstromingen zijn er sinds de dagen van Noach talloze geweest. Het teken van de regenboog stelt alleen iets voor als de zondvloed echt wereldwijd was.

Een ander interessant gegeven over de zondvloed kun je halen uit oude legendes en geschiedenissen van allerlei volken. Als de Bijbel klopt, is het namelijk zo dat alle mensen dezelfde voorgeschiedenis hebben: iedereen heeft Adam en Eva in zijn voorgeslacht, en de tien aartsvaders tussen Adam en Noach, en ten minste een van de zonen van Noach. Dat betekent ook dat de voorouders van alle mensen de zondvloed hebben meegemaakt. Je zou dan verwachten dat deze indrukwekkende gebeurtenis ook in de oerlegenden van allerlei volkeren terecht is gekomen. En dat is precies wat je vindt.

Allerlei oude culturen hebben een zondvloedverhaal, waarvan de details vaak afwijken van het verslag uit de Bijbel, maar belangrijke elementen bewaard zijn gebleven. Zo is de vloed altijd een straf van God of van de goden, is er een rechtvaardige man of rechtvaardig gezin dat wordt gered, moet er een boot worden gebouwd en zijn er dieren aanwezig. De details verschillen van cultuur tot cultuur. Zo moest de Hawaiiaanse ‘Noach’ een grote kano bouwen, en liet de ‘Noach’ uit een van de indianenlegenden niet een raaf en een duif, maar een muskusrat los.

Als al deze zaken wijzen op een wereldwijde vloed, waarom kom je daar dan geen sporen van tegen in de aardlagen? Dat komt doordat men de aardlagen ziet als een product van miljoenen jaren. Maar als de Bijbel klopt, zijn die miljoenen jaren er nooit geweest. Dan moet je ook niet zoeken naar een dun aardlaagje in dat hele pakket, maar dan kun je de aardlagen bekijken door bril van een recente schepping: de meeste van die fossielhoudende aardlagen zijn ongetwijfeld afgezet als gevolg van de zondvloed. Je moet dus niet de zondvloed zoeken tussen de aardlagen, maar de aardlagen zelf zien als een stel getuigen van Gods wereldwijde oordeel. Een wereldwijd oordeel door water, waarvan Hij heeft beloofd dat het er nooit meer zal komen. Maar tegelijk belooft God óók dat er nog wel een nieuw wereldwijd oordeel gaat komen: niet door water, maar door vuur, wanneer Jezus terugkomt om alle dingen nieuw te maken, de dood en zonde voorgoed teniet te doen en de hemel op aarde komt, zoals het ooit was in het paradijs. Wat een belofte om naar uit te mogen zien!

 


 

Heb jij vragen voor Gert-Jan? Over deze blog misschien, of over onderwerpen als schepping, evolutie, dino’s en dergelijke? Stuur hem een mailtje via gertjanvanheugten@heartbeatnederland.nl en wie weet behandelt hij jouw vraag in een volgende blog.

Gert-Jan van Heugten

Bolleboos die het liefst op blote voeten loopt. Weet alles over schepping, zondvloed en dino's. Heb je een vraag die je Gert-Jan wil stellen? Mail gertjanvanheugten@heartbeatnederland.nl