Je bekijkt nu Zoveel vragen over seks… Elisa vindt het allemaal maar verwarrend.

Waarheid voor verwarring

‘Doe waar je zelf prettig bij voelt!’, sluit het filmpje af. Verward staar ik naar het scherm. Zo veel verschillende meningen, zo veel verschillende visies. Wat is waarheid? Wat wil God?

Vroeger had ik het allemaal uitgevogeld. Vroeger wist ik het allemaal. ‘Seks hoort binnen het huwelijk en niet ervoor.’ Nu, in een nieuwe relatie, komen er nieuwe vragen naar boven. Ik heb een nieuwe interesse om mijn visie hierop nog een keer te onderzoeken.

Ik open mijn computer en struin het hele internet af op zoek naar verhalen en een uitleg. Hoe langer ik zoek, hoe onrustiger ik word. Duidelijkheid maakt plaats voor steeds meer verwarring. Filmpjes van mensen die het goedpraten. ‘Doe waar je zelf prettig bij voelt’ en ‘Dat was voor toen, niet voor nu’. Als dat de waarheid is, dan weet ik het wel.

Toch zit het niet lekker, als ik er zo over nadenk vind ik geen rust. ‘Heer, is dit dan echt hoe U het bedoeld heeft?’

Ik open de Bijbel en de liefdevolle stem, van Hij die de waarheid zélf is, begint te spreken. 

‘De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.’ – 1 Korintiërs 13:4-7

Terwijl ik dit lees, maakt mijn verwarring plaats voor waarheid. Het is alsof God zegt: ‘Ik verbied seks voor het huwelijk niet om je te plagen, maar om je te beschermen tegen alles wat niet liefde is.’  De tekst uit Korintiërs wordt zo een spiegel: ‘De liefde is geduldig.’ Dan wil ik geduldiger worden. ‘De liefde is niet zelfzuchtig.’ Dan wil ik dat dus ook niet zijn.

Dat wat eerst een last en juk was, wordt vervangen door een innerlijke motivatie.
Als dat echte liefde is, dan wil ik dat ook!

Elisa Lingeman

21 jaar en enthousiast. Héél. Erg. Enthousiast. Grote lach en grote dromen. Missie: verstokte Amsterdamse theologen laten huppelen van blijdschap.