Onze Kernwaarden

Overvloed – Christus – Eenheid – Authenticiteit – Aanbidding – Nieuwe levens (O.C.E.A.A.N.)

Overvloed
God heeft ons altijd gegeven wat wij nodig hebben: dromen, mensen, geld en tijd. We vertrouwen erop dat Hij dat in de toekomst ook blijft doen. Daarom kunnen wij zelf ook gul zijn. We zijn gezegend om tot zegen te kunnen zijn, in geestelijke zin maar ook in het materiĆ«le. We zoeken altijd naar manieren om meer te geven: aan onze medewerkers, bezoekers en andere organisaties. 

Christus
We stellen Jezus centraal in alles wat we doen. Ons fundament is de Bijbel, onfeilbaar en in zijn geheel door God gegeven. We proberen Gods waarheid te brengen, ook als dat tegencultureel is. We handelen vanuit het geloof dat God dingen doet die ver uitgaan boven wat wij kunnen begrijpen. We willen Zijn leiding volgen in ons leven maar ook in alles wat Heartbeat onderneemt. We nemen regelmatig en doelbewust tijd om God te vragen te spreken.

Eenheid
God heeft ons verbonden aan een grote groep prachtige mensen: medewerkers, bezoekers en partners. We willen elkaar echt zien en connecten met elkaars hart. We helpen jongeren zich aan elkaar te verbinden, zodat we een hechte community (gaan) vormen. Eenheid gaat verder dan alleen Heartbeat. We zijn onderdeel van Gods Koninkrijk. God werkt door allerlei kerken en instellingen. We zien hen niet als concurrenten, ook niet als zij een andere mening hebben dan wij.

Authenticiteit
We verlangen ernaar te connecten met Gods hart. Dat doen we door Hem te aanbidden, ons hele hart eerlijk met Hem te delen en te luisteren naar de Heilige Geest. God persoonlijk leren kennen brengt kracht en herstel. Een houding van genade, eerlijkheid en kwetsbaarheid richting anderen helpt hen dat ook te ontdekken.

Aanbidding
Aanbidding gaat veel verder dan het zingen voor God. We aanbidden God wanneer we datgene doen dat Hem eer geeft. Dat zit hem in wat we denken, doen en zeggen. Denk aan het gaan voor gerechtigheid, heiligheid en dienstbaarheid. We verlangen er naar God te aanbidden in ons dagelijks leven en onze rol bij Heartbeat. 

Nieuwe levens
Wij willen jongeren inspireren om voor Jezus te leven. Bezoekersaantallen betekenen niets als het geen veranderde levens tot resultaat heeft. We verwachten geestelijke groei te zien bij bezoekers en bij medewerkers. We dagen jongeren uit niet alleen te ontvangen maar ook uit te delen. Bij ons, of ergens anders. We vinden het een eer om mensen vrij te zetten om elders te gaan dienen wanneer God ze daartoe roept.