We zijn graag transparant over de deelnemersvoorwaarden. Voel je daarom vrij om contact met ons op te nemen als je vragen hebt over onderstaande voorwaarden via de contactpagina.Het Heartbeat Weekend wordt georganiseerd door de Stichting Heartbeat Nederland.

1. De inschrijving

a) Per boeking kan maximaal één persoon zich inschrijven.

b) De inschrijvingsprocedure wordt geregeld door Stichting Heartbeat Nederland. Zij dragen zorg voor de financiële administratie (bankrekening nr. NL95RABO0158602366), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 55620531. De inschrijving is definitief op het moment dat er geïncasseerd is via iDEAL.

c) Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

2. Betaling

a) De betaling is mogelijk door te betalen via iDEAL. Indien er onoverkomelijke bezwaren zijn om door middel van iDEAL te betalen kan er een storting plaatsvinden. Een verzoek tot storting kun je voordat je je aanmeldt, aanvragen via het contactformulier op de site van Heartbeat.

b) Je kunt je inschrijven en betalen voor het Heartbeat Weekend 2021 vanaf 21 mei 2021.

c) Heartbeat behoudt zich het recht voor om de vroegboek-kortingsactie voortijdig te beëindigen of te verlengen of andere kortingsacties te lanceren.
d) De tarieven zijn als volgt: – Aanmelding t/m 5 juli € 79,50- Aanmelding t/m 20 september € 84,50- Aanmelding t/m 3 november € 89,50
Bovengenoemde tarieven zijn all-inclusive prijzen (programma, overnachtingen en eten en drinken). De tarieven zijn inclusief 9% BTW wat wij afdragen aan de belastingdienst.

3. Corona

-toevoeging okt 2021-
Je hoeft als deelnemer niet aan te tonen dat je gevaccineerd of getest bent op covid-19.
Iedereen is dus van harte welkom!
—-
De signalen lijken positief, als het gaat om de periode 5 t/m 7 november 2021. We gaan er dus vanuit dat we dit jongerenweekend zonder beperkingen kunnen houden. Bij beperkingen moet je denken aan het houden van afstand, mondmaskers dragen, vooraf testen of een vaccinatiebewijs laten zien. Uiteraard houden wij de regels goed in de gaten. Mocht nu blijken dat dit weekend alleen door kan gaan als er sprake is van een negatieve coronatest of het tonen van een vaccinatiebewijs, dan gaan we als organisatie met jou als deelnemer in overleg. Wij weten vooralsnog niet of we als Heartbeat mee gaan in de ‘test-samenleving’ . Ook hebben wij geen zicht als dit het geval is, of de overheid deze testen zelf betaalt. In het tarief voor het weekend is geen geld gereserveerd voor het aanschaffen van een SARS-CoV-2 test. De organisatie behoudt zich het recht voor om de conferentie te annuleren als de ‘corona maatregelen’ het houden van een Weekend te zeer belemmeren. Indien Heartbeat het Weekend annuleert, ontvangt de deelnemer zijn inschrijfgeld terug. De helft van de administratiekosten van €10,- zal Heartbeat ook voor haar rekening nemen. De overige € 5,- van het inschrijfbedrag is voor de rekening van de deelnemer. 

4. Annulering

a) Op het moment van verzenden van het aanmeldingsformulier, en de overmaking via iDEAL, is de aanmelding een feit. Dit betekent dat er kosten door ons gemaakt worden. Daarom zijn wij genoodzaakt de volgende regeling te hanteren:

>Bij annulering t/m 20 september 2021 houden wij 10 euro in van je geboekte arrangement, het overige geld wordt teruggestort. Bij annulering t/m 11 oktober 2021 heb je recht op nog 50% restitutie van het geboekte arrangement.

>Vanaf 12 oktober 2021 heb je bij het annuleren geen recht op restitutie meer.

b) Annuleren kan alleen via de mail (of via contactformulier) met opgaaf van redenen.

c) Bij ernstige overmacht en/of dringende familieomstandigheden, kom je in aanmerking voor volledige restitutie, los van de voornoemde termijnen. Een aanvraag hiervoor zal beoordeeld worden door het Leiderschapsteam van Heartbeat Nederland. De administratiekosten van € 10,- houden we wel altijd in 

d) Annuleringen ivm corona-maatregelen, zie punt 3. 

5. Aansprakelijkheid

Deelname aan het Heartbeat Weekend is op eigen risico. Dit geldt ook voor het meenemen van waardevolle spullen. Zowel de organisatie als het conferentiecentrum de Kroeze Danne zijn niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade van deze spullen, of voor andere schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de organisator of het conferentiecentrum.

De aansprakelijkheid van Stichting Heartbeat Nederland is altijd beperkt tot het door de verzekering van Heartbeat Nederland uitgekeerde bedrag. Deelnemers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade aan materialen en/of gebouwen van de organisatie, het conferentiecentrum of andere aanwezigen.

6. Medicijnen en eetvoorschriften/diëten

Als je medicijnen gebruikt dan ben je hier zelf verantwoordelijk voor. Als het belangrijk voor Heartbeat is om dit te weten, geef het dan even vooraf aan bij het aanmeldformulier.

We proberen rekening te houden met mensen die een dieet hebben. Als dit voor ons niet haalbaar blijkt, mag je in de keuken zelf je eten bereiden.

Graag dit wel van te voren aangeven, op het aanmeldingsformulier (bij opmerkingen) wat het dieet is, dan kunnen we contact met je opnemen.

7. Privacy statement

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zullen de persoonsgegevens alleen door Stichting Heartbeat Nederland worden gebruikt en niet verstrekt worden aan derden. Dit betekent o.a. dat je e-mailadres gebruikt zal worden om alle informatie over het Heartbeat Weekend 2021 te ontvangen. De foto’s, filmpjes van de activiteiten kunnen bij Heartbeat Weekend op social media zoals Facebook, Instagram, Youtube, alsmede op de eigen website gezet worden. Bij het aanmelden voor het weekend geef je ons automatisch toestemming om foto’s te gebruiken waar jij eventueel bij op staat.

Copyright © 2021 Heartbeat Weekend | Algemene voorwaarden  |  Heartbeat Nederland