Identiteit

Heartbeat Nederland is een Christelijke jongerenbeweging die zich richt op de leeftijd van 16-28 jaar. Onze slogan is Equipping the next generation for Jesus. Op deze pagina lees je meer over wat wij precies geloven.

Als beweging zijn we er op gericht om jongeren toe te rusten in hun geloof en te motiveren om te leven door de liefde van Jezus, in de kracht van de Heilige Geest, om zo de liefde van de Vader te ontdekken.

We geloven dat door Jezus lijden, sterven en opstanding, het mogelijk is om God te leren kennen als een liefhebbende Vader die onze zonde vergeeft en ons vult met Zijn genade. Door in Jezus te geloven en Hem aan te nemen, word je een kind van God en ben je gered. Tekenen als avondmaal en waterdoop zijn door Jezus gegeven als een krachtig symbool voor de kinderen van God.

 

 

De Bijbel, het Woord van God, is de belangrijkste inspiratiebron en gezaghebbend voor ons leven. Bij Heartbeat is daarom veel Bijbels onderwijs.

We geloven in de kracht van de Heilige Geest die mensen bevrijdt, geneest en ons karakter vormt. Hij doet ons meer en meer lijken op Jezus. De gaven van de Geest zijn vandaag de dag nog werkzaam en daar strekken we ons ook naar uit. Maar we zijn ook een organisatie die eerlijk wil zijn over gebrokenheid en de niet ‘maakbare wereld’ waar we in leven. We bieden jongeren pastorale zorg en gebed.

Heartbeat gelooft dat onze wandel met Jezus ook zichtbaar moet zijn in levensheiliging. We geloven in het zichtbaar maken van het Koninkrijk van God, door de woorden die wij spreken, de werken die wij doen en de wonderen die wij verwachten. Als organisatie zetten wij ons daarom ook in voor sociale gerechtigheid.

Omdat we zo enthousiast zijn over Jezus, geven we Hem de eer en is er veel ruimte voor lofprijs en aanbidding in onze activiteiten.

We geloven dat elk mens uniek gemaakt is, met bijzondere gaven en talenten. In de activiteiten van Heartbeat is er dan ook vaak ruimte voor creativiteit. Ook zetten we jongeren graag in en bieden we uitdaging. Ook op geestelijk gebied, om zo verder te groeien als leerling en discipel van Jezus.

Als organisatie erkennen we het belang van plaatselijke kerken en gemeenten. Zij zijn gegeven om samen als gelovigen te groeien. Geloven doe je niet alleen!

Wij kijken met elkaar uit naar de zichtbare wederkomst van Jezus. Als Hij terugkomt vestigt Hij Zijn Koninkrijk op de nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Heartbeat wordt vormgegeven door medewerkers uit verschillende kerkelijke achtergronden in Nederland. We onderschrijven de beginselverklaring van MissieNederland.

Samen zijn we Heartbeat en klopt ons hart voor Jezus!